CM-valmisparvekkeet

CM-valmisparvekkeet

CM-Rakentajat Oy:n erikoisosaamista ovat vuonna 2005 patentoidut CM-valmisparvekkeet, joilla voimme tarjota ratkaisun käytännössä kaikkeen parvekerakentamiseen.

Parvekkeiden kiinnitys rakennusrunkoon on kehitetty toimivaksi ja nopeaksi ratkaisuksi, jossa parveke on myös helposti säädettävissä suoraan, vaikka rakennuksen seinä ei aivan suora olisikaan. Erityisesti tämä korostuu saneerauskohteissa, joissa CM-valmisparvekkeiden tarjoama vaivattomuus ja nopeus parvekkeiden uusimisessa ovat merkittäviä etuja.

Ota yhteyttä


Parvekkeen asentaminen yhdessä päivässä

CM-valmisparvekkeet kootaan tehtaalla valmiiksi kaiteineen ja pinnoitteineen ja varustetaan tarvittaessa puulattiaritilöineen sekä toimitetaan kohteeseen asennusvalmiina pakettina, jolloin parvekkeet voidaan nostaa yhdessä päivässä paikoilleen.

CM-valmisparvekkeissa käytettävän ruostumattoman teräksen myötä myös elinkaarikustannusten edullisuus on merkittävä lisäetu yhtä lailla niin korjausrakentamisessa kuin uudisrakentamisessa.


Laadukasta osaamista vuosien kokemuksella

CM-valmisparvekkeiden tuotanto tapahtuu yhteistyössä vuosien kokemuksen parvekkeistamme omaavien lisenssivalmistajien kanssa.

Tuhansia laadukkaita parvekkeitamme on toimitettu lukuisiin kohteisiin niin maamme suurimmille rakennusliikkeille kuin yksittäisille asunto-osakeyhtiöille ympäri Suomea. 

 

 

CM-valmisparvekkeiden suunnittelu

CM-valmisparvekkeet tehdään ruostumattomista ja korroosion kestävistä materiaaleista.

Parvekkeiden kantavat rakenteet ovat ruostumatonta terästä ja parvekkeet viimeistellään rakennuksen julkisivuun tyylikkäästi sopivilla alumiinisilla parvekekaiteilla, joissa kaidemallit, kaideprofiilien värit, lasit ja verhouslevyt voidaan valita vapaasti. Lopuksi parvekkeet on mahdollista varustaa niin ikään mittatilauksena tehdyillä puulattiaritilöillä.

Parvekkeiden kannatus voidaan järjestää joko pilareiden varaan tai kannattaa ne esim. vetotangoilla ripustamalla. Vaihtoehtoisesti myös näiden yhdistelmäratkaisua voidaan käyttää, jolloin parveketornin runko muodostuu esim. kahdesta julkisivuseinän vastaisesta pilarista, joihin parveketasoa kannattavat vetotangot tukeutuvat. Saneerauskohteissa parvekkeet voidaan kannattaa myös esim. vanhojen ratakiskojen varaan, jolloin ne nostetaan valmiina paikalleen kun vanhat parvekkeet on purettu pois ja olemassa olevat ratakiskot piikattu esiin.

Parvekkeiden rakenneratkaisut suunnitellaan ja sovitaan tilaajan toiveiden ja rakennuksen arkkitehtuurin mukaisiksi, ja parveketoimitus sisältää aina kohdekohtaisesti tarvittavat rakennesuunnitelmat ja -laskelmat.

Erikseen sovittaessa voidaan parvekkeiden rakennesuunnittelun lisäksi suorittaa myös muiden toimitukseen sisältyvien rakenteiden suunnittelua.

Ota yhteyttä

CM-valmisparvekkeiden rakenne

CM-parvekejärjestelmän ydin on patentoitu kevytbetoninen laattarakenne, jossa parvekelaattaa kehystävät ruostumattomat profiilit suojaavat parvekelaattaa säärasitukselle ankarimmalla laatan reuna-alueella.

Ruostumatonta terästä käytetään kaikkien kantavien teräsosien kuten pilareiden, vetotankojen ym. kannakkeiden materiaalina. CM-valmisparvekkeissa myös kaiteiden alumiiniprofiilit ovat korroosionkesto-ominaisuuksiltaan erinomaisia, mikä korostaa parvekerakenteiden elinkaariedullisuutta. Parvekelaatan yläpuoli viimeistellään tilaajan halutessa toimitukseen sisältyvillä kestopuisilla tai lämpökäsitellyillä puulattiaritilöillä, jotka tarjoavat asukkaalle miellyttävän lattiapinnan kaikkina vuodenaikoina.

Parvekelinjastojen ylimmät parvekkeet varustetaan lisäksi järjestelmän mukaisilla parvekekatoilla, jotka sisältävät tehdasasennuksina vesieristykset, reunaprofiilit ja/tai räystäslipat sekä pellitykset tms. viimeistelyt ja pintakäsittelyt.

Ruostumattomien materiaalien ansiosta parvekkeiden sään ja korroosion kestävyys on erinomainen. Ruostumattomasta teräksestä tehtyjen parvekerunkojen lopulliseksi pinnaksi voidaan valita esim. maalaamaton harjattu teräspinta, tai runkorakenteet voidaan toimittaa maalattuna RAL-värikartan mukaisilla värisävyillä. Parveke varustetaan lisäksi omalla sisäisellä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla vedenpoistojärjestelmällä, jotta voidaan varmistaa tältäkin osin järjestelmän pitkäikäisyys ja huollon helppous. Parvekekaide kokonaisuudessaan tehdään alumiinista ja verhoillaan tilaajan toivomusten mukaan 4+4mm laminoiduilla laseilla tai julkisivuverhouslevyillä sekä mahdollisilla koristeputkilla tms. arkkitehtonisilla yksityiskohdilla. Tarvittavat parvekeväliseinät ovat tyyppihyväksyttyjä EI30-rakenteita.

Yksilölliset CM-valmisparvekkeet soveltuvat erinomaisesti niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteisiin.

 

 

 

CM-valmisparvekkeiden asennus

Parvekejärjestelmä on kokonaisuus, jonka kaikki osat ovat etukäteen suunniteltu ja kokonaisuus on mietitty valmiiksi siten, että asennus sujuu helposti ja nopeasti.

Järjestelmän ansiosta työmaalla ei tarvitse tehdä hitsaus- tms. vastaavia riskialttiita ja aikaa vieviä työvaiheita. Parvekkeet liitetään rakennuksen runkoon toimiviksi todetuilla ratkaisuilla, jotka mitoitetaan aina kohdekohtaisesti suunnittelijoidemme toimesta, ja jotka takaavat nopean asennusaikataulun.

Valmiit parvekkeet kaiteineen, laseineen ja puulattiaritilöineen voidaan purkutöiden ja kiinnikeasennusten jälkeen nostaa paikoilleen yhdessä päivässä, jolloin esim. saneerauskohteissa asukkaiden asumisviihtyvyys säilyy työn lyhytkestoisuuden vuoksi hyvänä myös parvekeremontin aikana.

Uudiskohteissa taas nopea asennusaikataulu tarjoaa vapauksia aikataulusuunnitteluun sekä säästöjä mm. telinekustannuksissa, kun itse parvekkeiden vuoksi telineitä tai työmaa-aikaisia parvekekaiteita ei tarvita lainkaan.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

CM-Rakentajat Oy (0798606-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

CM-Rakentajat Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

CM-Rakentajat Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna